روایت شهید آوینی از حمله وحشیانه «آل سقوط» به زائران خانه خدا