علمی و پژوهشی

15/06/1396 10:30

به گزارش پایگاه خبری سپاه استان؛ خراسان شمالی استانی با ظرفیت های…

11/06/1396 10:26

به گزارش پایگاه خبری سپاه استان:مدیر شرکت دانش بنیان آراد لیان…

21/05/1396 11:44

به گزارش پایگاه خبری سپاه حضرت جواد الائمه(ع)؛ سردار مرتضوی…

26/04/1396 08:54

به گزارش پایگاه خبری سپاه استان، به نقل از خبرگزاری سازمان بسیج…

12/04/1396 11:45
07/04/1396 13:24

به گزارش پایگاه خبری سپاه حضرت جواد الائمه (ع) به نقل از معاونت…

در گفت و گو با مخترع جوان بسیجی؛
04/04/1396 13:55

مهندس علی براتی در مورد اختراع خود در گفت و گو با پایگاه خبری سپاه…

04/04/1396 13:37

به گزارش پایگاه خبری سپاه حضرت جواد الائمه (ع) به نقل از خبرگزاری…

01/04/1396 14:31

به گزارش پایگاه خبری سپاه استان خراسان شمالی به نقل از خبرگزاری…

 بیانیه؛
01/04/1396 14:23

به گزارش پایگاه خبری سپاه استان خراسان شمالی به نقل از خبرگزاری…

30/03/1396 15:02

به گزارش خبر گزاری علم و فناوری:

صبح امروز جمعی از اعضای…

04/09/1395 18:00

به گزارش پایگاه خبری سپاه حضرت جواد الائمه (ع)، سازمان بسیج علمی…

گزارش تصویری:
04/09/1395 17:51

به گزارش سازمان بسیج علمی پژوهشی استان خراسان شمالی:

گزارش تصویری:
04/09/1395 12:11

به گزارش پایگاه خبری سپاه حضرت جواد الائمه(ع)؛ سازمان بسیج علمی…