بسیج دانش آموزی

05/06/1396 12:11

به گزارش پایگاه خبری سپاه استان؛ سرهنگ چمن در جمع شرکت کنندگان…

11/05/1396 11:22

به گزارش پایگاه خبری سپاه استان، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه…

27/04/1396 13:42

به گزارش پایگاه خبری سپاه استان، در راستای طرح تحول ساختار واحدهای…

15/04/1396 22:55

مقام معظم رهبری، درباره اهمیت حجاب می‌فرمایند«…

مشارکت دانش آموزان خراسان شمالی در مانور ملی:
09/11/1395 21:01

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی: بهمناسبت ایام دهه ی…

03/11/1395 22:43

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی:سردار مرتضوی  یاد…

گفت وگو بامسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان:
03/11/1395 22:41

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی:

مسئول…

03/11/1395 22:37
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی:ستاد هماهنگی و پشتیبانی…
01/11/1395 19:29

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی:مسئول سازمان بسیج…

01/11/1395 19:27

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی:سرهنگ شجاع ضمن تسلیت…

28/10/1395 20:58

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی:320 نفر از دانش…

گفت وگو بامسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان:
27/10/1395 22:48

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی:در دوران معاصر که…

08/10/1395 17:00

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی استان:نزدیک به یوم…

08/10/1395 12:04

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی استان:ملت ایران روز…

07/10/1395 12:38

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی استان : مردم همیشه…

راهیان نور:
21/09/1395 09:44

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج دانش آموزی:این كاروان 20 آذر…